Nationellt Register # 70000143: Casa De Estudillo i San Diego, Kalifornien

nationellt Register #70000143
Casa De Estudillo
4000 Mason Street
San Diego

Casa De Estudillo, som det finns idag, är ett mest ombyggt exempel på ett stort spansk-mexikanskt hus.

omkring 1824 började soldaterna från Presidio i San Diego bygga sinahus utanför fortets adobeväggar. År 1827 Don Jose Antonio Estudillo, en militärkapten, beviljades ett hus mycket. År 1829 hade han slutfört det stora adobe-huset som fortfarande upptar hela östsidan av town plaza.

huset, som ursprungligen hade tretton rum, är byggt runt tre sidor av en innergård. Mittsektionen är 116 fot lång och norra och Södra vingarna är var och en nästan hundrafötter lång. Adobe väggarna är putsade och vitkalkade inifrån och ut och genomsnittliga tre fot i tjocklek. Taket stöds av handhuggna virke och balkar som surras tillsammans med rawhidethongs. En envånings veranda sträcker sig helt runt husets tre inre sidor.

strukturen ockuperades av familjen Estudillo fram till 1887, då den övergavs och fick falla i ruin.

år 1905 köpte John D. Spreckels byggnaden och finansierade restaureringen 1910.

år 1968 byggdes byggnaden till delstaten Kalifornien och restaurerades igen.

adobe toppades ursprungligen av en liten rund träkupol från vilken familjen och gästerna kunde titta på tjurfäktningarna och festivalerna på den intilliggande staden plaza. Kupolen rekonstruerades inte i restaureringen 1910. Det tillkom under renoveringen 1968.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.