Certyfikat dla rządu zagranicznego

jeśli producent 510 (k) zarejestrowanych wyrobów medycznych statek poza USA, klient może zażądać certyfikatu do rządu zagranicznego (CFG). Jest to certyfikat dostarczany przez FDA, poświadczający, że producent może eksportować swoje produkty do innych krajów. Dostarczając CFG, potwierdzasz, że wyrób medyczny jest zatwierdzony do sprzedaży przez FDA i urządzenie może być dystrybuowane na otwartym rynku bez żadnych ograniczeń w Stanach Zjednoczonych.

rząd zagraniczny szuka oficjalnego zapewnienia, że produkt eksportowany z USA może być legalnie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych i/lub produkt przestrzega określonych przepisów FDA, takich jak obecne dobre praktyki produkcyjne. W wielu przypadkach jest to wymóg, aby dostarczyć ten dokument w celu legalnej sprzedaży produktu w ich kraju.

certyfikat dla obcego rządu zawiera stronę tytułową wraz z dodatkowymi informacjami. Strona tytułowa jest formalnym, podpisanym dokumentem z pieczęcią Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Zawiera numer certyfikatu, nazwę i adres producenta, nazwę produktu (- ów), który (- E) ma (- e) zostać wywieziony, oraz okres ważności certyfikatu. Strona (- y) „informacje uzupełniające” zawiera (- ą) dodatkowe szczegóły produktu. W przypadku zakładu Bozeman wymieniamy wszystkie produkty wytwarzane w naszym zakładzie według nazwy produktu i numeru zamówienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.