Barnet lokaal aanbod Barnet lokaal aanbod

het doel van een CETR is het vergemakkelijken van een proces van het verkennen van alternatieven voor ziekenhuisopname. Als dit niet mogelijk is, zal het doorgaan terwijl het kind of de jongere een intramurale, door hun beoordeling en behandeling, en hun ontslag.

er zijn drie verschillende soorten CETR:

 1. communautaire CETR-vindt plaats wanneer het kind of de jongere in de gemeenschap woont (dit kan ook zijn indien zij in een woning wonen)
 2. Post-opname CETR
 3. intramurale CETR – vindt plaats wanneer het kind of de jongere in een gespecialiseerde leerstoornis of een ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg

een communautaire CETR vindt plaats wanneer wordt benadrukt dat het kind of de jongere risico loopt om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Het doel van deze CETR is om alternatieven voor ziekenhuisopname te zoeken en te onderzoeken welke andere diensten of opties beschikbaar zijn om het kind of de jongere in de gemeenschap te houden; dit omvat het verkennen van de mogelijkheid van een persoonlijk Budget.

soms is het in een noodsituatie niet mogelijk dat een communautair CETR plaatsvindt. Een communautaire CETR mag niet worden gebruikt om het proces van opname van iemand in het ziekenhuis te vertragen indien dit nodig is.

een CETR na toelating zal alleen plaatsvinden indien er geen communautaire CETR heeft plaatsgevonden. Het zal plaatsvinden binnen 2 weken na toelating.

een intramurale CETR zal om de 3 maanden plaatsvinden terwijl het kind of de jongere in het ziekenhuis ligt. Het CETR zal gericht zijn op oplossingen, waarbij wordt gekeken naar manieren om eventuele belemmeringen voor het ontslag van het kind of de jongere uit de weg te ruimen, en zal afspraken maken over eventuele acties en tijdschema ‘ s voor dit gebeuren, alsook duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor deze acties die plaatsvinden.

er zijn beginselen die de kern vormen van Cetr ‘ s en die het CETR-Panel altijd dient te handhaven. Deze zijn:

 • persoon en gezin
 • op feiten gebaseerde
 • rechten geleid
 • zien van de hele persoon
 • Open, onafhankelijk en uitdagend
 • niets over ons zonder vs
 • actie gericht
 • leven in de gemeenschap

:

 • het kind of De jongere (als ze kiezen om te wonen)
 • Familie leden (als de jongere wil dat ze er zijn)
 • De verantwoordelijke commissaris (meestal de lokale CCG als een gemeenschap CETR, of NHS in Engeland als een post-toelating of Intramurale CETR)
 • Verantwoordelijk Arts of Senior Verpleegkundige

Andere personen of diensten die nuttig kan zijn/passende:

 • Maatschappelijk Werker
 • STUUR hulpverlener
 • School representatieve
 • Youth Offending Team
 • Advocaat
 • VCSE organisaties die de jongere bekend is/zijn betrokken met
 • CAMHS
 • Virtuele School
 • Adult social care/Overgangen team (als jonge persoon is ouder dan 14 jaar)

Het proces maakt gebruik van ‘Belangrijkste Lijnen van Onderzoek’ (KLOE) die helpt om samen een samenvatting en feedback voor het kind of de jongere die zegt:

 1. Ben ik veilig?
 2. Hoe ziet mijn huidige zorg eruit?
 3. Is er een plan voor mijn toekomst?
 4. moet ik in het ziekenhuis zijn voor mijn zorg en behandeling?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.