Sertifikat Til Utenlandsk Regjering

Når en produsent av 510(k) registrert medisinsk utstyr sendes utenfor USA, kan kunden be Om Et Sertifikat til Utenlandske Myndigheter (CFG). DETTE er et sertifikat levert AV FDA, som bekrefter at produsenten kan eksportere sine produkter til utlandet. VED Å levere CFG, bekrefter du at det medisinske utstyret er godkjent for salg AV FDA, og enheten kan distribueres i det åpne markedet uten noen restriksjoner i Usa.

den utenlandske regjeringen ser etter offisiell forsikring om at produktet som eksporteres fra USA, kan markedsføres lovlig i Usa og/eller produktet overholder spesifikke FDA-forskrifter, som gjeldende God Produksjonspraksis. I mange tilfeller er det et krav om å gi dette dokumentet for å lovlig selge produktet i sitt land.

Sertifikatet til Utenlandsk Regjering inneholder en forside, sammen med tilleggsinformasjon. Forsiden er et formelt, signert dokument med segl fra Helse-Og Omsorgsdepartementet. Den identifiserer Sertifikatnummer, navn og adresse på produsenten, navn på produkt (er) som skal eksporteres, og en periode sertifikatet er gyldig gjennom. «Tilleggsinformasjon» – siden(e) inneholder ytterligere produktdetaljer. Når Det gjelder Bozeman-anlegget, lister vi alle produkter produsert i vårt anlegg etter produktnavn og ombestill nummer(er).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.