Phoenixkatastrofale Skade Advokater

Alvorlige brannskader, hjerneskader, ryggmargsskader og andre livsforvandlende fysiske skader som har varig eller permanent effekt på ulike områder av ens liv kan betraktes som katastrofale. I tillegg til å kreve akutt behandling, kan de forlate et offer som trenger fysioterapi og livslang omsorg. De kan også ha psykologiske effekter, forårsaker depresjon eller posttraumatisk stresslidelse. Ved slike alvorlige skader er det viktig å gjenopprette maksimal kompensasjon fra den ansvarlige parten.

På Cullan & Cullan inkluderer vårt team fire Phoenix katastrofale skadeadvokater som også er leger, som også har grader i anatomi, obstetrik og ingeniørfag. Vi bruker dette og vår avanserte ulykke rekonstruksjon trening for å levere et nivå av juridisk representasjon sjelden sett i denne bransjen. Det er enda viktigere i saker som involverer katastrofale skader, hvor innsatsen er så høy.

for å finne ut hvordan vi kan søke rettferdighet på dine vegne, ring (602) 900-9483. Din konsultasjon er gratis.

Hva Forårsaker Katastrofale Skader

Katastrofale, livsforandrende skader kan ha ulike årsaker. Disse kan omfatte:

 • trafikkulykker
 • Arbeidsulykker
 • Defekte og farlige produkter
 • Defekt medisinsk utstyr
 • medisinsk malpractice
 • Farlige stoffer
 • Misbruk Av Sykehjem

i disse og alle andre typer hendelser som fører til alvorlige skader, er våre phoenix katastrofale skadeadvokater her for å beskytte ofrenes rettigheter. Vi har kjempet for de skadde i over 30 år og har sikret over $ 350 millioner i dommer og bosetninger for våre kunder.

Erstatning For En Katastrofal Skade Krav

når en katastrofal skade er forårsaket av uaktsomhet eller forseelse, offeret kan ha rett til erstatning fra at-feil part.Dette kan omfatte monetære skader for:

 • Akuttmedisinsk behandling
 • Sykehusinnleggelse
 • Kirurgi
 • Medisinering og medisinsk utstyr
 • Fysioterapi
 • Rekonstruktiv eller plastisk kirurgi
 • Hjelpemidler
 • Proteser
 • reisekostnader Til og fra medisinske avtaler
 • pågående medisinsk behandling
 • Hjemmehjelp
 • tapt inntekt
 • tap av fremtidig inntekt
 • emosjonelle traumer
 • smerte Og Lidelse
 • Tap Av Livsglede
 • bygning tilrettelagt for funksjonshemmede bolig
 • Attendant care

Kom i gang med en gratis konsultasjon i dag

alle tap knyttet til skaden bør vurderes for å fastslå den fulle og virkelige verdien av et katastrofalt skadekrav. Dette er viktig hvis et offer er å ha den beste muligheten til å gjenopprette deres helse, sikkerhet, og livskvalitet i størst mulig grad.

for å finne ut hva saken din er verdt, ring (602) 900-9483.Planlegg en gratis konsultasjon i dag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.