Osvědčení pro Cizí Vlády

Když výrobce 510(k) registrované zdravotnické zařízení lodí mimo USA, může zákazník požádat o Osvědčení pro Cizí Vlády (CFG). Jedná se o certifikát poskytnutý FDA, který potvrzuje, že výrobce může vyvážet své výrobky do zahraničí. Poskytnutím CFG potvrzujete, že zdravotnický prostředek je schválen k prodeji FDA a zařízení může být distribuováno na otevřeném trhu bez jakýchkoli omezení ve Spojených státech.

zahraniční vláda hledá oficiální ujištění, že výrobek vyváží z USA může být legálně uváděn na trh ve Spojených Státech a/nebo produktu se řídí specifickými předpisy FDA, stejně jako aktuální správné Výrobní Praxe. V mnoha případech je podmínkou poskytnout tento dokument za účelem legálního prodeje produktu ve své zemi.

certifikát pro zahraniční vládu obsahuje titulní stránku spolu s doplňujícími informacemi. Titulní stránka je formální, podepsaný dokument s pečetí Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb. Identifikuje číslo certifikátu, jméno a adresu výrobce, Název produktu (produktů), které mají být vyvezeny, a dobu, po kterou je certifikát platný. Stránka „doplňkové informace“ zachycuje další podrobnosti o produktu. V případě zařízení Bozeman uvádíme všechny výrobky vyrobené v našem zařízení podle názvu produktu a čísla objednávky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.